Segling i Sverige

42237-sailing
Med den stora kust som Sverige har är det inte oväntat att segling har vuxit till en stor sport i landet. Hur många som har intresset är däremot lite svårt att mäta. Men ser man till antalet klubbar som är registrerade hos Svenska Seglarförbundet så är det 375st. Dessa har sammanlagt ca 115.000 medlemmar. Samtidigt ska man komma ihåg att många har segelbåten som ett eget intresse utan att för den skulle vara medlem i något segelsällskap.

Men visst finns det en stor fördel att vara med i en klubb. Inte minst eftersom man lär sig mer om segling tillsammans med andra som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Andra fördelar är att man kan få rabatt på försäkringspremien samt tillgång till båtplatser som är bevakade betydligt bättre än de privata bryggorna. Inte sällan genomför de även mindre utbildningar för de intresserade.

Vill man däremot gå en längre segelutbildning finns andra alternativ.

Segelutbildning

För ungdomar som har ett stort intresse av segling finns möjligheten att söka in till utbildningar där man kombinera sitt seglingsintresse med klassiska gymnasiestudier. Ett alternativ är att gå på Riksidrottsgymnasiet (Motala) och ett annat är att söka in till idrottsutbildningen i Varberg. Men i det senare fallet är det enbart fokus på brädsegling.

Det är tydligt att dessa utbildningar verkligen utvecklar och utbildar de som kommer in på de åtråvärda platserna. Detta visade sig inte minst vid OS 2012. Av de 14 personer som var med i någon segelgren hade hela 12 någon slags bakgrund från gymnasiet i Motala.

Även för de som inte kommer in på någon av dessa utbildningsvägar finns andra alternativ. Framförallt i större kuststäder finns ofta utbildningar på olika nivåer. Bland annat Sailstar och Båtägarskolan erbjuder kurser med olika inriktningar. Utöver det erbjuder exempelvis Studiefrämjandet och Medborgarskolan utbildning för att få seglarintyg samt fördjupade kunskaper inom segling.